NO MORE DULL BIKE RIDES

Fixed Gear and Single-Speed bikes are rideable art, therefore, character on 2-wheels.
In conclusion, all you need is a frame, some wheels, some cranks and a tensioned chain.

CONCEPT

Since everyone is supposed to learn from their previous experience, this is what our latest design is, a build which takes something from all our previous ideas. The people we interracted with were happy about the custom, one-off idea, but most asked us about a ready to buy bike, altough we didn’t really wanted this, we built one.  The idea behind it was an “off-the-shelve” bike.

Cum toată lumea ar trebui sau ar fi bine să învețe din experiențele anterioare, despre asta este vorba în acest proiect, care ia câte ceva din proiectele din trecut. Persoanele cu care am discutat au fost foarte încântate de ideea de o bicicletă unică, la comandă, dar majoritatea ne-au întrebat dacă există ceva și în stoc, ceva pregătit deja? Deși nu prea am fost de acord cu ideea asta, am considerat că ar fi bine să încercăm, așadar ideea din spatele lui RAWbin, este o bicla “de-a gata”.

EN RO

Story behind

All our previous builds succeded at having presence, standing out, making a statement no matter the environment they were being ridden in. RAWbin’s frame takes design cues from #003 and #006, but takes them a little further with the special raw, brushed finish on the frame. The entire geometry aggressivenes has been toned down with a relatively relaxed position due to the slightly raised handlebars and the front mounted brake. To complement the natural silver frame, we installed a 12K weave raw carbon fork, which not only draws the weight down, but it also makes the entire build stand out. As a first, we used a complete silver transmission, the outcome is a very balanced mono-chrome design.

Toate proiectele anterioare au avut ceva în comun și anume prezența , faptul că ieșeau în evidență , indiferent unde te dădeai sau unde apăreai pe una . Cadrul lui RAWbin a luat elemente de design de la #003 și #006, dar a dus tema ceva mai departe cu un finisaj brut, șlefuit . Întreagă geometrie agresivă a fost ” calmată ” cu o poziție relativ relaxată , datorită ghidonului cu rise și a manetei de frână față . Pentru a complementa finisajul natural al cadrului, am instalat o furcă de carbon cu aceleași proprietăți brute, unde se poate vedea împletitura tip 12K, ce furca numai că reduce greutatea, dar ajută și la imaginea finală a bicicletei. În premieră , am folosit un finisaj argintiu pe întreagă transmisie, ceea ce rezultă o imagine balansată monocromă .

EN RO

Technical Specs

The bike is currently for sale. If you would like to find out more about the technical side and the components we used, cycle to Technical Specs.

Find out more
    Stay on the saddle and enjoy the ride. We would like to hear great stories from you but if you by any chance you will have a bad ride, we will also like to hear about it and try to fix the problem so you can enjoy the ride.